Ouderenmishandeling in Nederland

Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling.

Auteurs: Inger Plaisier, Mirjam de Klerk (red).
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0748 9

Twintig jaar geleden werd voor het laatst onderzoek gedaan naar het aantal ouderen in Nederland dat slachtoffer was van al dan niet opzettelijke mishandeling: verbaal, fysiek of seksueel geweld, financieel misbruik en/of verwaarlozing door bekenden van wie zij afhankelijk zijn, zoals partners, familieleden of zorgprofessionals.

Ouderenmishandeling is niet eenvoudig te onderzoeken. Het onderwerp is moeilijk bespreekbaar en slachtoffers zijn soms lastig bij een onderzoek te betrekken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft, op verzoek van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), actuele kennis over de omvang en aard ervan in Nederland bijeengebracht. Het resultaat is deze bundel met bijdragen van diverse onderzoeksinstellingen.

De verschillenden onderzoeken belichten het fenomeen elk vanuit een ander perspectief. Hoewel we nog weinig kunnen zeggen over het huidige aantal slachtoffers van ouderenmishandeling in ons land, laat de bundel wel zien hoe de wijze van onderzoek invloed heeft op het aantal slachtoffers dat je vindt. Zo kan deze bundel een vertrekpunt worden voor vervolgonderzoek.

Gelijktijdig met deze bundel verscheen een achtergrondstudie van Regioplan over de haalbaarheid van een informantenstudie naar ouderenmishandeling.

Gebruikte databestanden

  • Barometeronderzoek ouderenmishandeling
  • Statline (CBS)
  • Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM
  • IGZ-gegevens