Roemeense migranten

De leefsituatie in Nederland kort na migratie.

Auteur(s): Mérove Gijsberts (SCP), Marcel Lubbers (RU).
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0763 2.

Hoe gaat het met Roemenen in de eerste periode na hun migratie naar Nederland? Er is in deze studie onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, hun beheersing van de Nederlandse taal en hun sociale contacten en opvattingen. Zijn ze van plan in Nederland te blijven of hebben ze een tijdelijk verblijf voor ogen? En in hoeverre verschillen ze van migranten uit Polen en Bulgarije?

Informatie uit een survey onder Roemenen - gehouden binnen anderhalf jaar nadat zij zich in het Nederlandse bevolkingsregister inschreven - vormde de basis voor deze publicatie.

Deze studie is vervaardigd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Directie Samenleving en Integratie.

Gebruikte databestanden

NB Enkele tabellen in de gedrukte versie van de publicatie hebben als bronvermelding SCIP-NL. Ook in die gevallen is de survey NRIS 2014 bedoeld.