Kiezen bij de kassa

Een verkenning van maatschappelijk bewust consumeren in Nederland.

Auteur(s): Peggy Schyns
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0709 0
Te downloaden als pdf van de SCP-site en verkrijgbaar als drukwerk via de (internet)boekhandel.

Een beschrijving van het fenomeen, de verschillende verschijningsvormen, hoe vaak het in Nederland voorkomt en wie maatschappelijk bewuste consumenten zijn (en wie niet). Er passeren enkele grootstedelijke duurzame voedselinitiatieven de revue.

Bepaalde kleding niet kopen omdat er kinderarbeid aan te pas kwam; biologische eieren juist wél kopen omdat men kippen een beter leven toewenst; een auto met de buren delen omwille van het milieu; of over de hele linie minder producten kopen om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Steeds meer Nederlanders houden bij hun consumptieve keuzes niet alleen rekening met prijs, kwaliteit en nut, maar laten zich ook leiden door duurzame, politieke of ethische motieven. Ze willen maatschappelijk bewust consumeren.

In deze begripsmatige en empirische verkenning beschrijven we wat we onder dit fenomeen verstaan en kijken we naar de verschillende verschijningsvormen, hoe vaak het in Nederland voorkomt en wie maatschappelijk bewuste consumenten zijn (en wie niet). Er passeren enkele grootstedelijke duurzame voedselinitiatieven de revue, die maatschappelijk bewust consumeren mogelijk maken.

Voor deze studie maakten we gebruik van literatuuronderzoek, enquêtes, monitors en interviewmateriaal. Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks SCP-publicaties op het vlak van duurzaamheid, waaronder de Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning (2014) en het essay Natuur en Cultuur (2014).

Gebruikte databestanden

  • Eurobarometer (Europese Commissie)
  • European Social Survey (Europese Commissie/European Science Foundation)