Sport Toekomstverkenning

Een sportiever Nederland

Auteur(s): Marieke van Bakel (RIVM), Ine Pulles, Annet Tiessen-Raaphorst, Frank den Hertog (RIVM), Robert Vonk (RIVM), Casper Schoemaker (RIVM)

Lees de digitale publicatie 'Een sportierver Nederland'

Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen staan centraal in deze toekomstverkenning over sport die werd uitgevoerd door het RIVM en het SCP, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In de Sport Toekomstverkenning (STV) hanteren we een brede opvatting van het begrip sport. Sport is het geheel aan sport- en beweegaanbod en -voorzieningen, sport- en beweeggedrag, beleving van sport via media en bezoek, (sport)beleid op lokaal en nationaal niveau. De STV is bedoeld om bij overheden, sportorganisaties en daaraan gelieerde organisaties en bedrijven de gedachten over de toekomst van sport te scherpen en een discussie over de toekomst te verhelderen en te ondersteunen.