Onafhankelijkheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Beleidsnota waarin de onafhankelijkheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau staat beschreven.