Werkprogramma Sociaal en Cultureel Planbureau 2018

Dit werkprogramma schetst de onderzoeksprioriteiten rond vraagstukken van opgroeien en leren, arbeid, inkomen en bestaanszekerheid, maatschappelijke participatie, gezondheid en welzijn, de relatie tussen formele en informele zorg, en waarden en zingeving in een duurzame samenleving.

Het perspectief van de programma’s is driejarig en de projecten worden jaarlijks bepaald. In dit werkprogramma staan de projecten die in 2018 ter hand genomen kunnen worden binnen de kaders van het budget en de capaciteit van het SCP. We houden ruimte voor tussentijdse verzoeken vanuit kabinet, parlement en samenleving.