Maatschappelijke ondersteuning: keuzes van cliënten en beleid van gemeenten

Keuzes in ondersteuning door personen met een lichamelijke beperking.

Auteur: Anna Maria Marangos.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0846 2 (handelseditie).

Welke keuzes in ondersteuning maken mensen met een lichamelijke beperking en in hoeverre zijn verschillen in individuele achtergrondkenmerken en verschillen in gemeentelijk beleid hierop van invloed?

Dat is de algemene onderzoeksvraag van dit proefschrift. Informele ondersteuning en ondersteuning die wordt geboden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staan centraal. Hierbij is ruim aandacht voor het speelveld van de Wmo op macro-, meso- en microniveau.

Specifiek wordt ingezoomd op drie opties: niet of wel gebruikmaken van ondersteuning, kiezen voor informele ondersteuning, formele ondersteuning of een combinatie van beide. En, levering in natura of via een persoonsgebonden budget.

Ten slotte is onderzocht of mensen met een persoonsgebonden budget meer redzaamheid, participatie en kwaliteit van leven ervaren dan mensen met dezelfde soort hulp in natura. Voor een aantal deelonderzoeken zijn beleidsgegevens van gemeenten gekoppeld aan die van mensen met beperkingen, waardoor ook de invloed van beleid nagegaan kon worden. De analyses in dit proefschrift beslaan de periode 2008-2014.

Gebruikte databestanden

  • Wmo Procesmeting - Gemeentelijke beleidsenquête
  • Wmo Aanvragersonderzoek
  • Wmo Nivel-gegevens uit het NPCG
  • Wmo Outputmeting - voorzieningenenquête