Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van oudere ouderen tussen 1975 - 2040

Zal er in de toekomst voldoende mantelzorg beschikbaar zijn voor ouderen?

Auteurs: Andries de Jong (PBL) en Sjoerd Kooiker

Deze vraag wordt prangend doordat de bevolking in Nederland (versneld) vergrijst in de komende decennia.

Uit de 1e analyse van het PBL/SCP blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in het kwantitatieve potentieel voor het geven van mantelzorg.

Deze publicatie is de 1e uit het project Toekomst voor de mantelzorg en is door het PBL uitgegeven.