Verdeeldheid en verbinding

Terugblik op de rol van de civil society bij de komst van vluchtelingen.

Auteur: Wouter Mensink.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0882 0.
Als elektronische publicatie verkrijgbaar; niet in druk.

In de Nederlandse civil society, bestaande uit initiatieven en organisaties die mensen vrijwillig vormen, zijn diverse verbanden tussen mensen die het onderling lang niet altijd eens zijn.

Ze maken geen deel uit van de staat of de commerciële sector.

Deze publicatie beschrijft de civil society rondom asielzoekers, mensen met een vluchtelingenstatus en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dit onderzoek is onderdeel van breder onderzoek naar de rol van de civil society in Nederland en Europa.

Het rapport is gebaseerd op 32 interviews met organisaties die het landelijk asiel- en integratiebeleid beïnvloeden, burgerinitiatieven die de sociale netwerken van vluchtelingen in Utrecht versterken en groepen die zich verzetten tegen de komst van asielopvang in de Utrechtse wijk Overvecht.

Het beschrijft de activiteiten en diensten die ze organiseren, en hun pogingen om beleid te beïnvloeden.

De vrijwilligersgroepen vormen een breed spectrum waarvan de meest luidruchtige de boventoon voeren. Ze gaan soms in tegen overheidsbeleid. Hierdoor lijkt het alsof groepen met verschillende opvattingen – ‘voor- en tegenstanders’ van vluchtelingen – in gescheiden werelden leven. In werkelijkheid blijken een constructieve dialoog en praktische oplossingen vaak mogelijk. Dat kan leiden tot wederzijds begrip en polarisatie tegengaan.

Gebruikte databestanden

Statline (CBS)