Werkprogramma Sociaal en Cultureel Planbureau 2019

In dit werkprogramma staan de projecten die in 2019 ter hand genomen kunnen worden binnen de kaders van het budget en de capaciteit van het SCP.

We houden ruimte voor tussentijdse verzoeken vanuit kabinet, parlement en samenleving, zoals bijvoorbeeld voor het verzoek vanuit de Tweede Kamer tot het verkennen van de betekenis van de demografische ontwikkelingen voor al de voornoemde vraagstukken.