Brief Planbureaus inzake Brede welvaart

Op 16 mei 2018 publiceerden de drie planbureaus voor de eerste keer een Verkenning Brede Welvaart.

Dit jaar hebben zij ervoor gekozen om een brief over dit onderwerp uit te brengen die duiding van brede welvaart biedt voor beleidsmakers.

Het CPB, PEL en SCP denken in een gezamenlijke werkgroep met het CBS na over het begrip brede welvaart.