Wonen met zorg

Verkenning van particuliere woonzorg voor ouderen.

Auteurs: Inger Plaisier en Maaike den Draak.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0919 3.

Particuliere woonzorg voor ouderen is een sector die lijkt te groeien maar waarover nog weinig bekend is.

Deze verkenning schetst een beeld van particuliere woonzorg voor ouderen met een langdurige zorgbehoefte en de doelgroep(en) waar de sector op is gericht.

Aan bod komen onder meer verschillen en overeenkomsten met reguliere woonzorg (verpleeghuiszorg), achtergrond en motieven van ondernemers, knelpunten en enkele vraagstukken voor beleid.

De verkenning is gebaseerd op interviews met sleutelpersonen en stakeholders in het veld, enkele ondernemers en (locatie- of zorg)managers in de particuliere woonzorg. Ook werden een aantal particuliere woonzorglocaties bezocht om een beeld te krijgen van de diversiteit van het aanbod.