SCP-bijdrage voor rondetafelgesprek d.d. 2 december 2019

Kansen en belemmeringen voor jongeren in deze tijd

Auteur: Jos de Haan.

Jongeren willen veel dingen in het leven, maar komen er steeds later aan toe. Volgens de SER bereiken millennials (geboren in de jaren 80 en 90) later in hun leven mijlpalen zoals het kopen van een huis, het starten van een gezin en het opbouwen van een pensioen dan eerdere generaties. SER-voorzitter Mariƫtte Hamer noemt het zelfs "een uitgesteld leven". Het is niet uit luxe dat jonge kiezen voor latere zelfstandigheid. Niet alleen door gebrek aan vaste banen en schaarste op de woningmarkt ervaren veel jongeren een grote prestatiedruk. Dit document is een memo aan de Vaste kamercommissie voor SZW.

Belangrijkste punten in de memo zijn:

  • Houd rekening met psychische kenmerken van het leven van jongeren (prestatiedruk, keuzestess).
  • Intensive parenting steunt en beschermt kinderen maar kan ook averechtse effecten hebben.
  • Het is aannemelijk dat hoogopgeleide ouders de ontwikkeling van hun kinderen intensiever sturen dan laagopgeleide ouders.
  • Generatieverschillen zijn niet altijd wat ze lijken.
  • Kwaliteit van leven is een breed begrip en biedt mogelijkheden voor een integrale kijk op de ontwikkeling van jongeren.