Trends in Media: Tijd

Onderzoek naar tijdsbesteding op het gebied van media-activiteiten.
 

Auteur(s): Joep Schaper, Jos de Haan, Annemarie Wennekers
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0934 6
Verschijningsvorm: digitale publicatie (cardstack)

In het onderzoek Trends in Media:Tijd presenteert het SCP de resultaten van onderzoek naar tijdsbesteding op het gebied van media-activiteiten. Deze digitale publicatie gaat over hoe lang Nederlanders dagelijks televisie en andere video kijken, radio en muziek luisteren, lezen en communiceren en welke verschillen daarbij optreden tussen bevolkingsgroepen.

Dit wordt steeds geïllustreerd met interactieve figuren. Ook verschillen in het bezit van media-apparatuur komen aan bod. Op basis van drie metingen van het Media:tijd-onderzoek beantwoorden we steeds de vraag in hoeverre het mediagebruik tussen 2013 en 2018 is veranderd en in hoeverre daarbij een verschuiving van oude naar nieuwe media heeft plaatsgevonden.