Embargorichtlijnen SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hanteert voor de definitieve versie van elke publicatie een embargo-regeling.

Het SCP hanteert deze embargo-regeling om bewindspersonen de ruimte te geven om een eventuele reactie te formuleren en om media de tijd te gunnen om de informatie in de omvangrijke studies van het SCP tot zich te nemen. Het SCP is van mening dat dit de kwaliteit van de berichtgeving bevordert.