Werkprogramma Sociaal en Cultureel Planbureau 2020

Het Werkprogramma Sociaal en Cultureel Planbureau 2020 vormt het sluitstuk van het meerjarenplan 2015-2020. Dat betekent dat 2020 een belangrijk overgangsjaar is waarin het SCP een nieuwe meerjarenprogrammering opstelt voor de periode 2021 tot 2026 en in kaart brengt welke gegevensverzameling daar bij hoort in de komende jaren.