Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

Maatschappelijke effecten corona

Vanuit onze taak om met onafhankelijke wetenschappelijke kennis bij te dragen aan beleid op sociaal en cultureel terrein, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de maatregelen bij de aanpak van de Coronapandemie op de terreinen die het dichtst op ons werkveld staan, tegen het licht gehouden en op basis van bestaande kennis een eerste – zeer voorlopige – schets gemaakt van mogelijke maatschappelijk gevolgen. Dit doen wij mede ten behoeve van het werk van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de besluitvorming door het kabinet.

Dit beleidssignalement is een momentopname. De maatregelen zijn aan verandering onderhevig. Op 6 mei, de avond voor het verschijnen van deze signalementen, zijn enkele aanpassingen van de maatregelen met betrekking tot het voortgezet onderwijs en het mbo aangekondigd die niet bekend waren tijdens het schrijven van dit signalement. Ook daarvoor geldt dat de onze inzichten relevant blijven.

Het SCP heeft in het bijgevoegde beleidssignalement een eerste aanzet gedaan om vanuit bestaand onderzoek te beschrijven welke maatschappelijke gevolgen we zien optreden en verwachten naar aanleiding van de coronamaatregelen van de overheid.

We spreken nadrukkelijk van een aanzet, want het gaat om een unieke situatie waar we nog geen afgerond onderzoek over hebben. We hebben vanuit eigen SCP-onderzoek, aangevuld met literatuur van anderen, doordacht wat deze maatregelen kunnen betekenen in sociaal en cultureel opzicht voor werk, zorg, onderwijs, vrije tijd en asielzoekers.

De komende tijd vullen wij deze eerste tranche beleidssignalementen aan met nadere inzichten uit onze gegevensbestanden, de literatuur en met nieuw onderzoek waarin wij verder vooruit kijken, naar maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en hoe deze de ervaringen van burgers, hun leefsituatie en mogelijk gedrag beïnvloedt. In samenwerking met anderen (zoals de collega planbureaus, het RIVM en de SER) zullen wij hiermee de komende tijd onze adviserende rol invullen.