Sociale waarde van diverse organisatievormen in de sport

Publicatievorm: Online magazine
Auteur: Annet Tiessen-Raaphorst

Sport en bewegen maken een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven uit en staan dus momenteel tijdens de beperkende maatregelen ter bestrijding van covid-19 volop in de aandacht. Sport draagt immers ook bij aan de gezondheid van veel Nederlanders en helpt bijvoorbeeld eenzaamheid te bestrijden.

Als beleidsmakers het over sport en bewegen hebben, gaat het vaak over de waarde van deze activiteiten voor de gezondheid en voor de sociale cohesie in de samenleving en hoe ze dit via beleid kunnen versterken. Een veel gehoorde aanname is dat vooral sportverenigingen van belang zijn voor het creëren van sociale waarde. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen actief via een commerciële aanbieder of organiseren ze zelf sportactiviteiten met een groep gelijkgestemden. Zijn die groepsverbanden minder van belang vanuit sociaal oogpunt?

In dit digitale magazine zet het SCP de ervaren sociale waarde van diverse vormen van sporten in groepsverband op een rijtje. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan toekomstige gesprekken over het inzetten van sport voor een sociale samenleving.