Adviesbrieven SCP Maatschappelijke effecten corona

Download 'Kennisnotitie: Inbreng SCP Eerste Kamer over wijziging Wet publieke gezondheid (Wpg) (16 maart 2023)'

PDF document | 4 pagina's | 427 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Kennisnotitie: bijdrage van het SCP aan de Tijdelijke Commissie Corona (5 december 2022)'

PDF document | 6 pagina's | 155 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Brief voor rondetafelgesprek over het langetermijn coronabeleid (10 mei 2022)'

PDF document | 3 pagina's | 164 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid-19 (11 februari 2022)'

PDF document | 2 pagina's | 171 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid-19 (12 januari 2022)'

PDF document | 3 pagina's | 179 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid-19 (28 december 2021)'

PDF document | 2 pagina's | 171 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid-19 (10 december 2021)'

PDF document | 4 pagina's | 159 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid-19 (25 november 2021)'

PDF document | 4 pagina's | 160 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbericht: Aanvullend advies op adviesbrief 28 oktober 2021 (12 november 2021)'

PDF document | 1 pagina | 166 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief: Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid-19 (28 oktober 2021)'

PDF document | 3 pagina's | 178 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief: Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid-19 (10 september 2021)'

PDF document | 3 pagina's | 172 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Advies: Sociaalmaatschappelijke reflectie versoepeling maatregelen (11 augustus 2021)'

PDF document | 3 pagina's | 153 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Advies: Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen najaar 2021 (7 juli 2021)'

PDF document | 4 pagina's | 159 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Advies: Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen (11 juni 2021)'

PDF document | 3 pagina's | 185 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Advies: Sociaal maatschappelijke reflectie maatregelen (21 mei 2021)'

PDF document | 4 pagina's | 217 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Advies: Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen (30 april 2021)'

PDF document | 3 pagina's | 187 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief: Bouwstenen voor sociaal herstelbeleid (19 april 2021)'

PDF document | 16 pagina's | 305 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Advies: Sociaal maatschappelijke reflectie op versoepeling maatregelen (9 april 2021)'

PDF document | 5 pagina's | 107 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Advies: Verzoek sociaal maatschappelijke reflectie op openingsplan (8 april 2021)'

PDF document | 3 pagina's | 116 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Advies: Sociaal maatschappelijke reflectie bij mogelijke maatregelen (19 maart 2021)'

PDF document | 8 pagina's | 188 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief: Sociaal maatschappelijke reflectie bij mogelijke maatregelen (5 maart 2021)'

PDF document | 7 pagina's | 203 kB

Brief | 13-05-2022

Download 'Adviesbrief: Betrekken maatschappelijke effecten bij toets mogelijke maatregelen (19 februari 2021)'

PDF document | 6 pagina's | 184 kB

Brief | 13-05-2022

Maatschappelijke effecten corona

Stapsgewijs komt de samenleving uit de coronacrisis en kan voorzichtig meer vooruit worden gekeken. Het moment dat de meest kwetsbaren in onze samenleving zijn gevaccineerd en de druk op de zorg afneemt komt dichterbij. Wij beschouwen dit als een cruciale fase. Epidemiologische, economische, maatschappelijke en leefomgevingsbelangen en -effecten zullen, en moeten, een andere onderlinge weging krijgen. Het SCP adviseert het kabinet hierover. Daartoe geeft zij bij ieder maatregelenpakket een adviesbrief uit.

Een aantal groepen in de samenleving blijkt harder te worden geraakt door de coronacrisis dan andere groepen: lager opgeleiden, migranten en jongeren. De verschillen namen op diverse gebieden toe, zoals gezondheid, arbeid, inkomen, scholing, eenzaamheid en welbevinden. De coronacrisis grijpt diep in hoe we leven, hoe we werken en hoe we zorgen. Aan het einde van 2020 liet onze samenleving veerkracht zien. Het politiek vertrouwen en welbevinden is nog steeds hoog. Sociaal vertrouwen staat meer onder druk. De impact van de coronacrisis versterkt bovendien kwetsbaarheden die we als samenleving daarvóór al hadden en hebben gesignaleerd.