Adviesbrieven SCP Maatschappelijke effecten corona

Maatschappelijke effecten corona

Stapsgewijs komt de samenleving uit de coronacrisis en kan voorzichtig meer vooruit worden gekeken. Het moment dat de meest kwetsbaren in onze samenleving zijn gevaccineerd en de druk op de zorg afneemt komt dichterbij. Wij beschouwen dit als een cruciale fase. Epidemiologische, economische, maatschappelijke en leefomgevingsbelangen en -effecten zullen, en moeten, een andere onderlinge weging krijgen. Het SCP adviseert het kabinet hierover. Daartoe geeft zij bij ieder maatregelenpakket een adviesbrief uit.

Een aantal groepen in de samenleving blijkt harder te worden geraakt door de coronacrisis dan andere groepen: lager opgeleiden, migranten en jongeren. De verschillen namen op diverse gebieden toe, zoals gezondheid, arbeid, inkomen, scholing, eenzaamheid en welbevinden. De coronacrisis grijpt diep in hoe we leven, hoe we werken en hoe we zorgen. Aan het einde van 2020 liet onze samenleving veerkracht zien. Het politiek vertrouwen en welbevinden is nog steeds hoog. Sociaal vertrouwen staat meer onder druk. De impact van de coronacrisis versterkt bovendien kwetsbaarheden die we als samenleving daarvóór al hadden en hebben gesignaleerd.