Opgroeien in een kwetsbare wijk

Over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en jonge mannen

Auteurs:  Jeanet Kullberg, Rachid Mouktadibillah en Jeroen de Vries
ISBN: 978 90 377 0959 9

Naast capaciteiten van jongeren en de invloed van gezin en school, speelt ook de buurt een belangrijke rol bij de ontwikkelkansen van jongeren die opgroeien in een kwetsbare wijk. Het SCP ziet dat jongens die opgroeien in wijken waar sprake is van veel bewoners met lage inkomens, meer risico lopen op een lager schoolniveau, ongediplomeerd schoolverlaten en crimineel gedrag. Deze risico’s komen tot stand door stigmatisering, socialisatie en ontoereikende sociale controle.

De effecten van de coronacrisis raken deze opgroeiende jongeren bovendien hard. Dit laat het onderzoek ‘Opgroeien in een kwetsbare wijk. Over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en jonge mannen’ van het SCP zien. Het SCP biedt daarnaast een reflectie vanuit de maatschappelijke effecten van de coronacrisis op eerder onderzoek naar opgroeien in kwetsbare wijken, zodat we aandachtspunten kunnen benoemen voor de komende tijd.