Kennisnotitie De publieke opinie over uitbreiding van de Europese Unie

Schriftelijke bijdrage van het Sociaal en Cultureel Planbureau in voorbereiding op het gesprek met de Tweede Kamercommissie Europese zaken op 9 juni 2022. 

Auteurs: Josje den Ridder en Maja Djundeva

De commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer organiseert op 9 juni 2022 een expertsessie over uitbreiding van de Europese Unie (EU) met nieuwe lidstaten. De commissie spreekt over het draagvlak voor en de institutionele gevolgen van uitbreiding van de EU, en over de herziene toetredingsmethodologie. Het SCP is gevraagd in te gaan op het draagvlak voor EU-uitbreiding: wat is op basis van bestaand onderzoek en enquêtes bekend over het draagvlak voor uitbreiding onder EU-burgers, en de voorwaarden die EU-burgers daarbij van belang achten?