Arbeidsmarkt in kaart: wel - en niet werkenden in kaart - editie 3

Werkenden en niet-werkenden
Beeld: ©ANP

Nederlanders met een baan namen de afgelopen jaren minder deel aan (bij)scholing en gingen minder actief zoeken naar werk bij (dreigend) baanverlies. De coronapandemie en de bijbehorende maatregelen speelden hierbij waarschijnlijk een rol. Er waren minder vacatures en fysiek contact werd aan banden gelegd. Deze bevindingen uit arbeidsmarktonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau staan in schril contrast met het arbeidsmarktbeleid van de overheid. Zij wil juist werkenden aansporen scholing te volgen, informeel te leren op de werkplek en bij dreigende werkloosheid actief een baan te zoeken.

Bekijk de publicatie Arbeidsmarkt in kaart: wel - en niet werkenden - editie 3 op digitaal.scp.nl