Solidariteit over landsgrenzen heen tijdens de coronapandemie

Beeld: ©ANP / Flip Franssen

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om verspreiding ervan te beteugelen, hadden grote invloed op ieders leven. De impact verschilde tussen groepen, sectoren en landen maar de zorgen over de pandemie werden breed gedeeld. De coronapandemie maakte de verwevenheid en afhankelijkheid tussen landen duidelijk zichtbaar. De maatregelen die vaak een mondiaal doel dienden, moesten zowel de verspreiding van het virus tegengaan als de negatieve maatschappelijke gevolgen van de pandemie verzachten.

In de literatuur- en beleidsstudie ‘Solidariteit over landsgrenzen heen tijdens de coronapandemie’ verkennen we de rol van solidariteit in het coronabeleid in Europa gericht op bescherming van de gezondheid en bestaanszekerheid van burgers. Solidariteit vormt een van de grondwaarden van het systeem van overheidsvoorzieningen voor burgers in Nederland en in de Europese Unie (EU). Deze publicatie laat zien dat het belangrijk is om te realiseren dat internationale maatschappelijke problemen, zoals de coronapandemie, politieke (verdelings)vraagstukken oproepen. Welke problemen pak je wel of niet aan, en op welke wijze? Welke risico’s en lasten deel je (als samenleving vanuit beleid of burgers), tot wie richt je je en vanuit welke overweging?

In een volgend onderzoek dat later dit jaar verschijnt, verkennen we wat burgers verstaan onder Europese solidariteit en hoe zij kijken naar de rol van de overheid en hun eigen rol.