Kennisnotitie SCP over evaluatie Kabinetsformatie

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft op verzoek van de onderzoekscommissie Evaluatie Kabinetsformatie zijn inzichten en kennis over de kabinetsformatie in de periode maart - augustus 2021, gedeeld in een gesprek op 21 november 2022 met de commissie. 

Namens het SCP nam Marjolijn Olde Monnikhof, (plv.) directeur, deel aan dat gesprek. Het rapport van de commissie is op 23 februari 2023 gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. 

In navolging van de publicatie van het rapport van de commissie, publiceert het SCP ook zijn bijdrage op zijn eigen website. Op deze manier kunnen ook andere geïnteresseerden kennis nemen en gebruik maken van de inbreng van het SCP.