Toegankelijkheidsverklaring

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van het SCP die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website van het SCP te vinden is:

  • het hoofddomein: https://www.scp.nl
  • subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren: geen

Opgenomen in register van toegankelijkheidsverklaringen

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. De status kun je bekijken op de website van het register van toegankelijkheidsverklaringen. 

Aanvullende informatie

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Voor technische afwijkingen op het gebied van toegankelijkheid verwijzen we daarom naar de onderzoeksresultaten van Rijksoverheid.nl, een site op PRO die daar jaarlijks op getoetst wordt.