logo

Statusscores

11 mei 2017

Wat zijn statusscores?

Statusscores zijn scores die het SCP berekent en die aangeven hoe de sociale status van een wijk is, in vergelijking met andere wijken in Nederland. Met de sociale status bedoelen we hier niet het aanzien of de populariteit van een wijk. De sociale status van een wijk is afgeleid van een aantal kenmerken van de mensen die er wonen: hun opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt. De meest recente statusscores zijn van 2016.

Voor wie zijn de gegevens bedoeld?

Iedereen die belangstelling voor deze gegevens heeft kan ze downloaden. Het maakt niet uit of dit professionele belangstelling of algemene interesse betreft.

Aanvragen

Het SCP stelt een bestand met statusscores van postcodegebieden (afgebakend door de vier cijfers van de postcode) gratis beschikbaar. Dit bestand kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Het invullen van het formulier kan op ieder gewenst moment, waarna de gegevens via een geautomatiseerd proces aan de aanvrager worden toegezonden.

Waarom worden ze ter beschikking gesteld?

Er is veel externe vraag naar de statusscores van het SCP, sinds het uitkomen van het rapport Van hoog naar laag, van laag naar hoog (1998), waarin de ontwikkeling van de sociale status in Nederland is beschreven. Het SCP heeft deze vraag willen honoreren door sinds die tijd eens per vier jaar de scores van de postcodegebieden te berekenen en beschikbaar te stellen via internet. De meest recente publicatie is Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010.

Welke gegevens ontvangt u?

De aanvrager krijgt een zip-bestand, met daarin de gegevens in vijf verschillende formaten (.xls; dta; .sav; .dat; .csv). Ook krijgt u een document met veelgestelde vragen (in pdf-formaat).

NB: de statusscores van de jaren 2010 en 2014 waren aanvankelijk deels op incorrecte werkloosheidsgegevens gebaseerd. Dit is in de nieuwe versie (van mei 2017) gecorrigeerd. Meer info hierover staat in “veelgestelde vragen statuscores.pdf” in het zipbestand dat u onderaan op deze pagina kunt aanvragen.

Het beschikbaar gestelde bestand bevat de volgende variabelen:

 • gnr16=gemeentenummer cbs 2016
 • gnr14=gemeentenummer cbs 2014
 • gnr10=gemeentenummer cbs 2010
 • gnr05=gemeentenummer cbs 2005
 • gnr02=gemeentnummer cbs 2002
 • gnr98=gemeentenummer cbs 1998
 • gnaam16=gemeentenaam cbs 2016
 • gnaam14=gemeentenaam cbs 2014
 • gnaam10=gemeentenaam cbs 2010
 • gnaam06=gemeentenaam cbs 2006
 • gnaam02 =gemeentenaam cbs 2002
 • gnaam98=gemeentenaam 1998
 • statusscore16=factorscore sociale status 2016
 • statusscore14=factorscore sociale status 2014
 • statusscore10=factorscore sociale status 2010
 • statusscore06=factorscore sociale status 2006
 • statusscore02=factorscore sociale status 2002
 • statusscore98=factorscore sociale status 1998
 • rangorde16=rangorde sociale status 2016 (1=hoog)
 • rangorde14=rangorde sociale status 2014 (1=hoog)
 • rangorde10=rangorde sociale status 2010 (1=hoog)
 • rangorde 06=rangorde sociale status 2006 (1=hoog)
 • rangorde 02=rangorde sociale status 2002 (1=hoog)
 • rangorde 98=rangorde sociale status 1998 (1=hoog)
 • huishoudens16=aantal huishoudens in postcodegebied 2016
 • huishoudens14=aantal huishoudens in postcodegebied 2014
 • huishoudens10=aantal huishoudens in postcodegebied 2010
 • huishoudens 06=aantal huishoudens 2006
 • huishoudens 02=aantal huishoudens 2002
 • huishoudens 98=aantal huishoudens in 1998
 • bevtot16=bevolking postcodegebied 2014
 • bevtot14=bevolking postcodegebied 2014
 • bevtot10=bevolking postcodegebied 2010
 • bevtot05=bevolking postcodegebied 2005
 • bevtot01=bevolking postcodegebied 2001
 • bevtot97=bevolking postcodegebied 1997
 • pcnaam16=indicatieve naam postcodegebied 2016
 • pcnaam14=indicatieve naam postcodegebied 2014
 • pcnaam10=indicatieve naam postcodegebied 2010
 • pcnaam06=indicatieve naam postcodegebied 2006
 • pcnaam02=indicatieve naam postcodegebied 2002
 • pcnr=postcode 4 cijfers
De indicatieve naam van de postcodegebieden is ontleend aan de namen die voorkomen op de digitale postcodekaart van Nederland (http://www.geodan.nl/).

Hoe moeten de scores worden geïnterpreteerd?

Een hoge score geeft aan dat de status in die wijk hoog is, een lage score geeft aan dat de status laag is.

Verantwoording

De basisgegevens zijn afkomstig van EDM BV, een organisatie die onder meer inzicht geeft in het profiel van alle Nederlandse postcodes en huishoudens. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vele publieke en private databronnen. Daarnaast voert EDM BV zelf grootschalig onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking. Voor de statusscores van het Sociaal en Cultureel Planbureau worden de huishoud- en postcodeprofielen door EDM BV opgehoogd naar het niveau van het vierpositie postcodegebied. Zo’n gebied omvat gemiddeld zo’n 1.825 Nederlandse huishoudens.

Contact

U kunt de gegevens aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Wilt u nadere informatie over de statusscores, dan kunt u contact opnemen met Jurjen Iedema.

Menu