30 mei Afscheidsbijeenkomst Kim Putters

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Amare, Den Haag

Op maandag 30 mei nam Kim Putters te Amare Den Haag na 9 jaar afscheid als directeur van het SCP. Zijn afscheidsbijeenkomst stond in het teken van het thema ‘Burgerperspectief in de veranderende samenleving’. Wat is nodig voor een meer mensgerichte overheid die een inclusieve samenleving nastreeft?

Op deze pagina vindt u het fotoverslag en de lezingen die tijdens de afscheidsbijeenkomst zijn uitgesproken door Marjolijn Olde Monnikhof, plaatsvervangend directeur van het SCP, Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president en Geert ten Dam, hoogleraar Onderwijskunde en voorzitter College van Bestuur Universiteit van Amsterdam. Hieronder staat ook de afscheidslezing die Kim Putters op maandag 30 mei uitsprak waarin hij terugblikt op het Nederland van de afgelopen jaren en stilstaat bij het antwoord van politiek en bestuur op grote maatschappelijke kwesties. Zoals in het sociaal domein, het onderwijs en de manier waarop we in de samenleving met elkaar omgaan.

Bent u benieuwd hoe de overheid bij het maken van beleid meer rekening kan houden met verschillen tussen mensen en hoe beleid voor hen uitpakt? Lees dan het essay ‘De menselijke staat’ dat Kim Putters in aanloop naar zijn afscheid schreef. 

Terugblik in woord en beeld