30 mei Kennissymposium De menselijke staat

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Om de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd het hoofd te bieden is beleid nodig dat de mens centraal zet. Van de energietransitie tot de strijd tegen kansen ongelijkheid: stuk voor stuk zijn het uitdagingen waarbij de overheid alleen betrouwbaar en effectief kan zijn als de menselijke maat voorop staat.

Maar wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk? Wat vraagt dit van de overheid en van mensen zelf? En welke kennis en inzichten zijn voorhanden om door te vertalen naar succesvol beleid? Vragen als deze en de zoektocht naar antwoorden daarop, stonden centraal tijdens het door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) georganiseerde kennissymposium 'De menselijke staat'. Beleidsmakers- en beïnvloeders wisselden ervaringen uit en deden kennis op om in hun werk de mens nog meer centraal te stellen.

Tijdens het symposium zelf stond de mens zeker centraal. Dit gebeurde aan de hand van de drie menstypen ‘de verrassende mens’, ‘de veelzijdige mens’ en ‘de betrokken mens’, gebaseerd op de kennis van het SCP over hoe het met mensen gaat en wat ze in hun leven kunnen en willen. De aanwezigen maakten zo kennis met diverse relevante aspecten van mensen waarmee ze in hun werk als beleidsmaker rekening kunnen houden. 

Ter afsluiting van het kennissymposium reflecteerde Marjolijn Olde Monnikhof dat ze als SCP-directeur nog meer urgentie voelt om de mens centraal te stellen. “Het ligt aan het systeem, politiek maar ook aan onszelf. Daarbij vraagt het lef en moed om de menselijke maat centraal te stellen.” Ze gaf beleidsmakers nadrukkelijk de urgentie mee om naar mensen te blijven kijken en daarbij zelf ook vooral menselijk te blijven. “Kijken alleen is niet genoeg. Je moet mensen ook echt willen zien en ze  willen snappen.”  

Bent u benieuwd naar de andere sprekers die een waardevolle bijdrage leverden aan dit kennissymposium? Lees dan onderstaand longread artikel en bekijk de overige bijlagen. 

Terugblik in woord en beeld