Kim Putters presenteert boek over smeulende kwesties in de samenleving

Vandaag presenteert Kim Putters zijn boek Veenbrand. Hierin analyseert hij de ‘smeulende kwesties’ in onze samenleving die hij ziet als directeur van het SCP en die ook uit SCP onderzoek naar voren komen. Wie profiteert van welvaart en vooruitgang? Welke gevolgen heeft toenemende sociale ongelijkheid? Zorgt de duurzaamheidstransitie voor nieuwe sociale scheidslijnen? Hoe krijgen burgers meer invloed op politici en bestuurders?

In zijn boek pleit Kim Putters voor meer maatschappijvisie over hoe we ons sociale contract en daarmee de sociale rechtsstaat inrichten.

Dus met welke groepen we solidair zijn, waar je als burger je informatie en rechten kunt halen en welke bescherming de overheid biedt. Maak een kernministerie verantwoordelijk voor de grote kwesties zoals meer duurzaamheid, inclusie en sociale samenhang. En benut momenten als de troonreden en verantwoordingsdag om die maatschappijvisie uit te dragen.

Over het boek

We bevinden ons in de overgang naar een nieuw type samenleving, waarin technologie en sociale netwerken steeds meer onze manier van communiceren, werken en zorgen bepalen. Om in deze dynamische, nieuwe samenleving mee te komen multitasken we volop. Daar zijn goede informatie en vaardigheden voor nodig. Dat biedt veel kansen, maar leidt ook tot ongemak, onzekerheid en conflicten. Over de waarde van een diploma en werk. Over het sociale vangnet in ons land. Over wie invloed heeft op politieke besluiten.

Enerzijds wordt er voor antwoorden gekeken naar lokale overheden en naar burgers zelf. Anderzijds is de afhankelijkheid van internationale financiële systemen, wereldhandel en Europese samenwerking groot. Kim Putters volgde de politieke, economische en maatschappelijke betekenis van deze dynamiek tussen 2014 en 2018 voor Het Financieele Dagblad.