Nederlander besteedt bijna 8,5 uur per dag aan media

Dit is een van de bevindingen uit het vandaag gepresenteerde tijdsbestedingsonderzoek Media:Tijd 2018. Media:Tijd is een dagboekonderzoek waarin gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland wordt verzameld.

Voor het onderzoek hielden bijna drieduizend Nederlanders van 13 jaar en ouder gedurende een week minutieus bij hoe zij hun tijd spendeerden.

Het onderzoek is eerder in 2013 en 2015 uitgevoerd.

Media:Tijd is een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de organisaties die verantwoordelijk zijn voor mediabereiksonderzoek: het Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO), en het Platform Media-Adviesbureaus (PMA).

De brochure van het tijdsbestedingsonderzoek Media:Tijd 2018 en het bijbehorende persbericht is online beschikbaar op de gelijknamige website.