Kim Putters bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei

Met ingang van 1 juni is Kim Putters benoemd tot bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Bestuursleden zijn bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van VWS. De functie is onbezoldigd. Andere nieuwe bestuursleden zijn Marianne Hirsch Ballin en Onno Hoes.

Over Kim Putters

Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit als bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat. Ook is hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Van 2003 tot 2013 was Putters lid van de Eerste Kamer en sinds 2011 ook de Eerste Ondervoorzitter. Op 4 mei 2018 hield Kim Putters de toespraak tijdens de Nationale Herdenking op de Dam.