SCP en CBS verdiepen samenwerking

Op dinsdag 21 mei ondertekenden directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van het CBS een nieuwe overeenkomst voor samenwerking.

Voor het SCP-onderzoek naar de Culturele Veranderingen/SCP Leefsituatie Index verzorgt het CBS al jaren de dataverzameling. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar ouderen in instellingen, dat op dit moment loopt.

Het SCP en CBS werken vanuit andere achtergronden en hebben een andere functie in de maatschappij. Het SCP wil graag ontwikkelingen duiden en verklaren. Het CBS presenteert de feitelijke cijfers. In de nieuwe overeenkomst is vastgelegd dat publicaties nog meer op elkaar afstemt worden, zoals bij de Emancipatiemonitor (een tweejaarlijks onderzoek van het SCP en het CBS naar de emancipatie van vrouwen in ons land) nu al gebeurt.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst borduurt voort op de bestaande, die na 5 jaar afloopt. In de nieuwe overeenkomst en de bijbehorende Algemene Voorwaarden is in verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vorig jaar extra aandacht voor privacy.