Verschenen: SCP Jaarverslag 2018

Het Jaarverslag 2018 van het SCP is verschenen als digitaal magazine.

In het jaarverslag treft u een selectie van 8 SCP-projecten uit 2018 aan:

 • Publiek voorzien
 • Als werk weinig opbrengt
 • Overall rapportage sociaal domein 2017
 • Syriërs in Nederland
 • Emancipatiemonitor 2018
 • Christenen in Nederland
 • Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking
 • De sociale staat van Nederland 2018

In het jaarverslag staan de SCP-publicaties 2018 gerangschikt op de volgende thema’s:

 • Arbeid, kinderopvang en inkomen
 • Zorg, ondersteuning en gezondheid
 • Tijdsbesteding, media, sport en cultuur
 • Minderheden
 • LHBT
 • Waarden en publieke opinie
 • SCP-brede publicaties