Studie en mantelzorg is uitdaging voor student en voor de instelling

In het kader van het project ‘Expertiselab Jonge Mantelzorgers; vergroting van veerkracht’ is onlangs een artikel verschenen in Science Guide met een aantal uitkomsten van dit onderzoek. Individuele interviews met mantelzorgende studenten en studiebegeleiders laten zien hoe het komt dat deze bijzondere groep studenten zo slecht in beeld is bij onderwijsinstellingen en wat zij kunnen doen om de ondersteuning voor hen te verbeteren.

In het kader van de Week van de Jonge Mantelzorgers, worden deze uitkomsten vandaag gepresenteerd aan staatssecretaris Blokhuis tijdens een kick-off bijeenkomst in Apeldoorn. Daarnaast worden resultaten besproken van het internationale onderzoek naar mantelzorgende scholieren (Me-we).

Conclusies

De combinatie studie en mantelzorg vraagt nogal wat van studenten. Het vereist dat je als student om kan gaan met de dynamiek en druk die de zorgsituatie vraagt, maar ook dat je ‘bij’ blijft in je studie. Vaardigheden die hierbij nodig zijn, zijn onder meer het bepalen van grenzen, hulp organiseren en creatieve oplossingen zoeken voor problemen die optreden. De  ervaren druk om zo efficiënt mogelijk te studeren onderstreept het belang van een goede combinatie van studie en mantelzorg. Want als studenten slechte cijfers halen, studievertraging oplopen, een burn-out krijgen of zelfs stoppen met studeren, dan betalen niet alleen de studenten zelf, maar ook de onderwijsinstelling en de samenleving de prijs.

Onderwijsinstellingen kunnen deze negatieve effecten helpen te verminderen door in te zetten op bewustwording onder docenten én studenten, goede signalering en monitoring, duidelijk gecommuniceerde ondersteuningsmogelijkheden en meer flexibiliteit in het onderwijs. Dan vormen zij een mantelzorgvriendelijke opleiding waarin studenten goed kunnen functioneren.