SCP: Corona zet psychische gezondheid onder druk

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt met de publicatie Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid wat veel mensen al aanvoelden: De coronapandemie heeft niet alleen gevolgen voor de fysieke gezondheid en de economie, maar waarschijnlijk ook een grote impact op de psychische gezondheid. Om de gevolgen hiervan te beperken, adviseert het SCP risicogroepen te monitoren en te zorgen voor voldoende capaciteit en passende laagdrempelige hulp in de geestelijke gezondheidszorg.

Omdat naar de gevolgen van de coronapandemie voor de psychische gezondheid nauwelijks representatief onderzoek is gedaan, heeft het SCP literatuur over recente en eerdere gezondheids- en economische crises bestudeerd. Op basis hiervan formuleerde zij verwachtingen over de gevolgen van corona.

Eenzaamheid en werkverlies vormen risico voor psychische gezondheid

Het SCP staat in haar publicatie stil bij drie factoren die bij een crisis van invloed zijn op de psychische gezondheid: eenzaamheid, werkverlies/baanonzekerheid en leefstijl. Er zijn signalen dat gevoelens van eenzaamheid bij jongeren en ouderen zijn toegenomen tijdens de lockdown. Langdurige en ernstige eenzaamheidsgevoelens hangen sterk samen met psychische problematiek. Ook werkverlies en baanonzekerheid hebben vaak een grote impact op de psychische gezondheid. Laagopgeleiden, jongeren, migranten, mensen met een arbeidsbeperking en werknemers (inclusief zzp-ers) uit krimpsectoren hebben hier vooral mee te maken en zijn sinds de coronacrisis (extra) kwetsbaar. Op basis van de nu beschikbare gegevens kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over gevolgen van veranderingen in leefstijl. Wel maakt het SCP gewag van het gevaar van een mogelijke toename van alcohol- en drugsgebruik.

Risico bij GGZ-instellingen

In de publicatie wordt ook gewezen op het risico dat GGZ-instellingen onvoldoende zijn toegerust op het opvangen van meer mensen met psychische problemen. Voor de coronacrisis waren er immers al hardnekkige wachtlijsten en was er al onvoldoende passende behandeling voor mensen met (ernstige) psychische problemen. Goede informatie, voldoende capaciteit en passende (acute), laagdrempelige hulp zijn daarom nodig.