Welbevinden ten tijde van corona. Eerste bevindingen op basis van een bevolkingsenquête uit juli 2020

Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen hebben grote gevolgen gehad voor (de druk op) de gezondheidszorg, de economie en het dagelijks leven van mensen, zeker in een periode dat er allerlei beperkende maatregelen van kracht zijn. In deze publicatie staat de vraag centraal in hoeverre het welbevinden van Nederlanders is veranderd ten opzichte van de periode vóór corona en of zich daarbij verschillen voordoen tussen subgroepen. De meting is uitgevoerd in de maand juli (en zal herhaald worden in oktober), een maand met relatief weinig besmettingen en ziekenhuisopnamen.

Maatschappelijke effecten corona