Symposium 4 mei: Iedereen aan het werk: droom of werkelijkheid?

Op woensdag 4 mei 2022 organiseert het Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met het tijdschrift Beleid en Maatschappij een symposium over nieuw elan in het re-integratiebeleid in Nederland. Wat zijn manieren om het re-integratiebeleid nieuw leven in te blazen?   

Draagvlak burgerforum
Beeld: ©SCP

Tijdens het symposium zullen onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers met elkaar in discussie gaan over de vraag wat er nu en in de nabije toekomst nodig is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het symposium richt zich daarom nadrukkelijk op de deelname van (lokale) beleidsmakers en praktijkprofessionals. In het eerste deel zullen onderzoekers en praktijkprofessionals korte introducties geven over een aantal recente, lokale initiatieven. In het tweede deel is er een paneldiscussie, waar er voldoende ruimte is voor discussie met alle aanwezigen.  

Programma symposium 14.00 - 17.00 uur

  • 1400  Inloop
  • 14:30  Welkom door Martin Olsthoorn (SCP)  
  • 14:35  Inleiding Fabian Dekker (SEOR, Beleid en Maatschappij)  
  • 14:45  Behandeling praktijkcases & reflectie vanuit de zaal 
  • 15:30  Pauze  
  • 15:45  Paneldiscussie met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en lokaal beleid (gespreksleiding Paul de Beer (Universiteit van Amsterdam) en Martin Olsthoorn (SCP))
  • 16:15  Afsluiting door Martin Olsthoorn (SCP) met aansluitend een borrel  

Locatie

Sociaal en Cultureel Planbureau  
Bezuidenhoutseweg 30  
2594 AV Den Haag  
 

Aanmelden

Deelname is gratis, maar aanmelding is wél vereist en kan door een mail te sturen naar: secretariaat@scp.nl.