Karen van Oudenhoven-van der Zee vanaf 1 oktober nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Vrijdag 20 mei heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om Karen van Oudenhoven te benoemen als nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zij volgt op 1 oktober aanstaande Kim Putters op, die in juni na negen jaar afscheid neemt van het SCP. 

Marjolijn Olde Monnikhof, plaatsvervangend directeur van het SCP: “Met enorm veel waardering en plezier kijk ik terug op de samenwerking met Kim Putters. Het SCP heeft zich onder zijn leiding verder ontwikkeld tot een kennisinstituut dat inzicht biedt in de kwaliteit van de samenleving en het leven van burgers. Met de benoeming van Karen van Oudenhoven heeft het SCP een waardige opvolger. Vanuit haar jarenlange ervaring op het gebied van psychologie en gedragswetenschappen en als bestuurder kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan relevantie van het SCP voor beleid, maatschappij en wetenschap.”

Prof. Dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee was de afgelopen jaren conrector van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan die universiteit. Eerder werkte zij als decaan aan de Universiteit Twente en als hoogleraar Organisatiepsychologie en directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Karen van Oudenhoven studeerde psychologie, is gespecialiseerd in Persoonlijkheidspsychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie en promoveerde in de Sociale en Gezondheidspsychologie. 

Naast haar huidige functie bij de VU bekleedt Karen een Leerstoel Interculturele Competentie, om onderzoek te doen naar management van culturele diversiteit in organisaties. Zij is medeoprichter en voorzitter van het initiatief Meer Kleur aan de Top en adviseert onder andere het Rijksmuseum en verschillende departementen op het gebied van diversiteitsbeleid. 

Karen van Oudenhoven: “Het is altijd mijn passie geweest om vanuit wetenschap bij te dragen aan een betere samenleving. Er gebeurt veel in de samenleving: de klimaatcrisis, de naweeën van corona en de oorlog in Oekraïne, die ook bij ons voelbaar is. Kennis vanuit het perspectief van burgers en met een stevige wetenschappelijke basis kan helpen om beleidskeuzes te maken die voorkomen dat mensen buitengesloten worden of de sociale ongelijkheid toeneemt. Net zo belangrijk is het dat die kennis kan bijdragen aan beleid dat beter aansluit bij het leven van mensen en op die manier een verschil kan maken in hun leven. Het SCP levert deze kennis. Het is voor mij dan ook een groot voorrecht om deze prachtige rol te mogen vervullen en met de kennis en onderzoek van het SCP hieraan een bijdrage te kunnen leveren.”

Op 30 mei neemt Kim Putters afscheid van het SCP. “Ik ben heel erg blij dat prof. dr. Karen van Oudenhoven mij gaat opvolgen als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Graag feliciteer ik Karen van harte. Ik wens haar samen met al onze collega’s veel succes en plezier bij al het mooie en belangrijke werk van het SCP in de komende jaren.”