VNG, Movisie en SCP organiseren symposium over sociaal domein

Gemeenten staan op het moment voor grote uitdagingen binnen het sociaal domein. Daarom organiseren VNG, Movisie en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op donderdag 23 juni 2022 het symposium: Kiezen in het sociaal domein - nieuwe gemeentebesturen aan zet.

Aanleiding voor dit symposium is de publicatie die het SCP in maart uitbracht in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen Uitdagingen in het sociaal domein. Thema’s die centraal staan in deze publicatie zijn de keuzes rondom mensen met complexe problematiek, hoe gemeenten ruimte kunnen nemen binnen landelijke kaders en de zelfredzaamheid van inwoners. 

Hoe ga je als nieuw aangetreden college en gemeenteraad concreet met deze thema’s aan de slag? Samen met ervaren en nieuwe gemeentebestuurders gaan Movisie, het SCP en de VNG met u in gesprek over de te maken keuzes. We verkennen ambities, valkuilen en mogelijkheden in een compact en boeiend programma met scherpe analyses en praktische voorbeelden.

Aanmelden

Voor het complete programma en inschrijvingen (tot 15 juni) kunt u terecht op de website van de VNG.