Terugblik Symposium: Kiezen in het Sociaal Domein

Op donderdag 23 juni waren wethouders, gemeenteraadsleden en beleidsprofessionals uit het hele land bij elkaar op het VNG kantoor in Den Haag. De aanleiding was het symposium Kiezen in het sociaal domein - nieuwe gemeentebesturen aan zet, georganiseerd door Movisie, VNG en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Op basis van de SCP publicatie Uitdagingen in het Sociaal Domein vormden drie dilemma’s de onderwerpen waarover sprekers die middag met elkaar en met de zaal in gesprek gingen: faciliteer menselijke maat en maatwerk, respecteer grenzen aan zelfredzaamheid en vereenvoudig de toegang tot zorg en ondersteuning.

Onder leiding van bevlogen dagvoorzitter Marcel Ham kwamen de verschillende specialisten aan het woord over bovenstaande thema’s. Het verslag van het symposium ‘Ik ben bij de inwoners in dienst’ door Olaf Stomp en de gesproken column van Marc Mulder (senior ervaringsdeskundige bij Movisie), zijn te vinden via onderstaande link.