Mentale gezondheid van meisjes fors verslechterd

De mentale gezondheid van meisjes in Nederland is tussen 2017 en 2021 sterk verslechterd. Dat blijkt uit het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport, met daarin de resultaten van 20 jaar onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van jongeren in Nederland. Vandaag wordt het rapport tijdens het symposium ‘Jong in de 21ste eeuw’ in Utrecht uitgereikt aan Hare Majesteit Koningin Máxima.

Beeld: ©Bas van Hattum

Het HBSC-onderzoek wordt iedere vier jaar uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit de resultaten blijkt dat emotionele problemen bij jongeren de afgelopen vier jaar zijn toegenomen. Met name het percentage meisjes in het voortgezet onderwijs met emotionele problemen is sterk gestegen: van 28% naar 43%. Onder meisjes uit groep 8 nam dit in deze periode toe van 14% naar 33%. Ook op andere gebieden is er reden tot zorg. Meisjes rapporteren in 2021 niet alleen veel meer emotionele problemen dan vier jaar eerder, maar ook meer gedragsproblemen en hyperactiviteit/ aandachtsproblemen. 

Ook jongens mentaal minder

Ook onder jongens is de mentale gezondheid gedaald. Zo is het rapportcijfer dat zowel meisjes als jongens voor hun leven geven, nog nooit zo laag geweest als in 2021: gemiddeld een 7,1. Terwijl dit cijfer in eerdere jaren ruim een 7,5 was en in 2001 zelfs een 8. Toch staat de omvang van de daling in mentale gezondheid onder jongens in geen verhouding tot die onder meisjes. Volgens de onderzoekers onderstrepen deze resultaten het belang van de nieuwe kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’, waarin specifieke aandacht uitgaat naar jongeren.
 

Druk door schoolwerk verdriedubbeld

Net als tussen 2013 en 2017 is in de periode 2017-2021 het percentage leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart, aanzienlijk toegenomen. In de afgelopen 20 jaar is dit percentage zelfs verdriedubbeld. In 2001 gaf slechts 16% van de jongeren in het voortgezet onderwijs aan dat zij (nogal) veel druk ervaren door schoolwerk. In 2021 is dit opgelopen tot 45%. Ook hier is bij meisjes een ongunstigere ontwikkeling dan bij jongens te zien.
 

Goede sociale relaties 

Al vanaf de eerste meting in 2001 vallen jongeren in Nederland op door hun goede sociale relaties met hun ouders, klasgenoten en vrienden. Wel zijn meisjes in het voorgezet onderwijs tussen 2017 en 2021 wat minder positief geworden over de steun van vrienden, de sfeer tussen klasgenoten en hun relatie met leraren. 

Ook het percentage jongeren dat aangeeft vaak online te pesten of gepest te worden, is toegenomen tussen 2017 en 2021. Voor meisjes op de basisschool is het percentage dat aangeeft vaak online gepest te worden bijvoorbeeld gestegen van 1% naar 6%. In dezelfde groep is het percentage problematisch sociale media-gebruikers tussen 2017 en 2021 gestegen van 2% naar 5%. 
 

Invloed van de coronacrisis

De verslechtering van de mentale gezondheid onder (vooral) meisjes hangt volgens de onderzoekers waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel samen met de coronacrisis. Hoofdonderzoeker Gonneke Stevens van de Universiteit Utrecht: “Maar dit betekent niet dat het probleem is opgelost zodra de coronacrisis tot het verleden behoort. Het is goed mogelijk dat de ontwikkelde mentale kwetsbaarheid onder meisjes niet zomaar verdwijnt.” 

Een daling in het percentage leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart, is ook niet per se te verwachten. Stevens: “De onderwijsachterstanden ten gevolge van de coronacrisis zijn mogelijk een katalysator geweest van een al bestaande maatschappelijke ontwikkeling: het toegenomen belang dat jongeren, hun ouders en de maatschappij in het algemeen hechten aan presteren op school.” 
 

Roken en alcoholgebruik nog steeds te hoog

Na een lange periode waarin het roken en alcoholgebruik onder jongeren afnam, is dit in de laatste jaren niet verder gedaald. Het percentage jongeren dat rookt of drinkt, is in 2021 nog steeds te hoog. Zo heeft van de 15- en 16-jarigen in 2021 respectievelijk 42% en 60% in de laatste maand gedronken. En deze jongeren drinken veel. 74 tot 83% van deze alcoholgebruikers heeft de afgelopen maand weleens vijf of meer glazen alcohol op één gelegenheid gedronken. Daarnaast heeft in 2021 één op de tien jongeren in de afgelopen maand gerookt. Opvallend is bovendien dat waar jongens in eerdere jaren vaker rookten en alcohol dronken dan meisjes, deze verschillen in 2021 zijn verdwenen. 
 

Het HBSC-onderzoek wordt sinds 2001 elke vier jaar uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het HBSC-rapport 2021 komen ook thema’s aan bod zoals eetgedrag, bewegen, seksueel gedrag en gamen. Voor alle thema’s worden verschillen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, migratieachtergrond, gezinsvorm en gezinswelvaart bestudeerd.