Open brief SCP naar Tweede Kamer voor Algemene Politieke Beschouwingen

Elk jaar rond Prinsjesdag gaat het gesprek in de politiek over het verbeteren van de koopkracht van mensen. Zeker nu de financiële nood bij veel huishoudens groot is, zijn op de korte termijn maatregelen nodig op dat gebied. Tegelijkertijd wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bij de Tweede Kamer het belang benadrukken van een bredere visie op welvaart voor de lange termijn.

Beeld: ©ANP

Maatschappelijke kwesties als structurele ongelijkheid, solidariteit en sociale cohesie, de legitimiteit van het overheidsbeleid en het vertrouwen in overheid en politiek vragen immers ook aandacht. Juist bij urgente kwesties die vragen om kortetermijnmaatregelen is het van belang om te zorgen voor verbinding met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn. 

Om dit duidelijk te maken, stuurde het SCP vandaag een open brief; met het pleidooi aan de Tweede Kamer om naast de financieel-economische ook de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen mee te laten wegen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen en de gesprekken die daarop volgen.