SCP onafhankelijk adviseur Maatschappelijk Impact Team (MIT)

Tijdens de coronacrisis nam het kabinet, mede op basis van adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Daar kom nu een tweede team van experts bij: het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Het MIT gaat het kabinet helpen bij het in kaart brengen van de sociale, maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen voor de samenleving. 

Het MIT bestaat naast voorzitter Jolande Sap uit negen leden. Daarnaast zijn er onafhankelijke expertleden: de directeuren van de drie planbureaus (CPB, PBL en SCP), de voorzitter van de SER en van de corona gedragsunit van het RIVM. Zij adviseren het MIT en geven een reflectie op de adviezen die het MIT gevraagd en ongevraagd uitbrengt. 

De inbreng van het SCP wordt na publicatie van MIT-adviezen gepubliceerd in het coronadossier op de website van het SCP. Daarnaast blijft het SCP onafhankelijk het kabinet adviseren over de aanpak van de coronapandemie.