Datalek Nebu: één SCP-onderzoek mogelijk getroffen

Onderzoeksbureau Panteia is mogelijk geraakt door het datalek bij softwareleverancier Nebu. Door het Sociaal en Cultureel Planbureau is in 2021 een internetenquête gehouden onder werkgevers, het Arbeidsvraagpanel. Dit onderzoek is uitbesteed aan marktonderzoeksbureau Panteia. De door hen gebruikte software van Nebu is gehackt. 

Panteia heeft voor het onderzoek 1.855 werkgevers gemaild met een link naar een enquête. Contactgegevens en antwoorden van bedrijven die deelnamen aan de enquête zijn opgeslagen op een server van Nebu en mogelijk gelekt bij het datalek dat bij Nebu heeft plaatsgevonden.  Het is nog onduidelijk of en zo ja welke van de zakelijke (persoons)gegevens zijn gelekt. Er zijn geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens gelekt. Het Arbeidsvraagpanel is het enige SCP-onderzoek dat geraakt is door het datalek van Nebu. 

De bedrijven die zijn betrokken bij dit onderzoek, zijn inmiddels geïnformeerd. 

Het SCP betreurt het dat er een datalek heeft plaatsgevonden en neemt maatregelen om de informatiebeveiliging - waar mogelijk - nog verder aan te scherpen. 

Vragen over het datalek?

Neem dan contact op met privacy@scp.nl of telefoon: 088 984 63 00.