SCP-directeur Karen van Oudenhoven geeft Goede Doelen Lezing 2023

Op 9 mei 2023 heeft Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de derde Goede Doelen Lezing gehouden. In haar lezing ging zij in op de toenemende diversiteit in onze samenleving en wat dit vraagt van goede doelen om de verbinding met donateurs en vrijwilligers te behouden en te versterken.

Beeld: Martijn Beekman

De Goeden Doelen Lezing wordt jaarlijks gehouden door Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van erkende goede doelen. Karen van Oudenhoven ging in haar lezing in op haar drijfveer om vanuit de wetenschap bij te dragen aan de maatschappelijke veerkracht van onze samenleving. Daarin bracht zij haar visie op de waarde van goede doelen voor de samenleving in de context van een steeds diversere samenleving naar voren.

Volgens Karen van Oudenhoven is Nederland een ‘high trust’-samenleving waarin veel burgers bereid zijn onbaatzuchtig iets voor een ander te doen. De bereidheid van mensen om zich in te zetten voor een ander is groter als zij zich met die ander kunnen identificeren. We leven in een samenleving die steeds diverser wordt. Wat betekent dat voor de betrokkenheid van mensen bij goede doelen? Wat vraagt het van goede doelen - in hun verbinding met donateurs, begunstigden, vrijwilligers en een overheid die met wet- en regelgeving kaders stelt - om die betrokkenheid in stand te houden?


De grootste kansen voor goede doelen liggen volgens Van Oudenhoven in een goed geïmplementeerd diversiteitsbeleid dat verder gaat dan mensen binnen halen die er anders uitzien. Het gaat om het werven van cultureel veerkrachtige personen die geselecteerd worden op hun toegevoegde waarde in termen van gezichtspunten, ervaringen en netwerken. Daarnaast moeten goede doelen, in haar visie, investeren in een open en veilig werkklimaat waar ruimte is om afwijkende perspectieven te omarmen. Het vraagt niet alleen om culturele veerkracht binnen goede doelen, maar ook om veerkrachtige organisaties die rondom maatschappelijke doelen met elkaar samenwerken. Van Oudenhoven sloot de lezing af met te benadrukken dat het van belang is dat wet- en regelgeving de veerkracht van de samenleving niet in de weg zit. Alleen dan kunnen we de inzet voor goede doelen stimuleren en samen bouwen aan vertrouwen.


Lees hier de Goede Doelen Lezing 2023 van Karen van Oudenhoven.