Plaatsvervangend directeur Marjolijn Olde Monnikhof neemt per 1 oktober afscheid

Plaatsvervangend directeur Marjolijn Olde Monnikhof neemt na zes jaar afscheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Per 1 oktober a.s. begint zij als directeur-bestuurder bij Stichting CAOP. Deze stichting verbindt wetenschap, beleid en praktijk rond verschillende maatschappelijke vraagstukken waaronder participatie en inclusie.

Beeld: Martijn Beekman

Marjolijn Olde Monnikhof werkt sinds 23 oktober 2017 bij het SCP en volgend jaar zou haar termijn bij het SCP aflopen. De afgelopen zes jaar vormde zij samen met de algemeen directeur de directie van het SCP. Eerst met Kim Putters en sinds oktober 2022 met Karen van Oudenhoven.


Naast plaatsvervangend directeur van het SCP is Marjolijn expertlid van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), lid van de Commissie Bestaansminimum, lid van de Taskforce Macrodoelmatigheid en lid van de Evaluatiecommissie Regieorgaan SIA.


Karen van Oudenhoven, algemeen directeur van het SCP: “Als lid van de directie heeft Marjolijn bijgedragen aan de professionele werkwijze en de plezierige werkomgeving die kenmerkend is voor het SCP van nu. Samen met Kim Putters gaf ze leiding aan de koersverandering binnen het SCP naar meer opgavegericht werken. De visitatiecommissie oordeelde lovend over het werk van het SCP en dat is mede dankzij Marjolijns inzet. Nadat Kim Putters in het voorjaar van 2022 afscheid nam van het SCP was Marjolijn naast haar eigen functie ook nog eens een half jaar lang interim-directeur. We gaan haar humor, warmte, scherpte en gedrevenheid missen. Maar we gunnen haar ook de prachtige nieuwe uitdaging bij Stichting CAOP. We hopen dat we vanuit haar nieuwe rol intensief met Marjolijn te blijven samenwerken.”


Over het Sociaal en Cultureel Planbureau 
Het SCP volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Als onafhankelijk planbureau dragen we met wetenschappelijke kennis bij aan goed geïnformeerd overheidsbeleid. En daarmee aan een betere samenleving.