Symposium ‘Samenleven nu en in de toekomst’

Donderdag 9 november jongstleden vond het symposium ‘Samenleven nu en in de toekomst’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau plaats. Het centrale thema van de middag was wat veranderingen in diversiteit betekenen voor de manier waarop we nu en in de toekomst met elkaar samenleven. De combinatie van praktijk, beleid en wetenschap resulteerde in een inspirerend en afwisselend programma.

In de afgelopen 50 jaar is de samenleving sterk veranderd en die ontwikkeling gaat door. De gedachte dat de samenleving een min of meer homogene groep is waarin nieuwe minderheden afwijken is steeds minder houdbaar, en voor veel jongeren zelfs steeds minder herkenbaar. Verschillen die voorheen relevant waren doen er steeds minder toe, en nieuwe verschillen worden zichtbaar. Wat betekent een veranderende samenstelling van de bevolking voor samenleven in 2050? En past onze huidige kijk op de samenleving wel bij dat toekomstbeeld?

Tijdens het symposium, dat plaatsvond bij Beeld en Geluid in Den Haag, deelden SCP-onderzoekers nieuwe kennis en inzichten, reflecteerden experts hierop en gaf Prof. Dr. Maurice Crul, hoogleraar Sociologie van de VU in Amsterdam, een lezing. Ter afsluiting ging dagvoorzitter Martin Sitalsing in gesprek met voorlopers uit de praktijk, beleid en bedrijfsleven. Zij reflecteerden op hoe we samenleven in diversiteit tot een succes kunnen maken op een manier die bijdraagt aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Meer lezen

Lees de terugblik op het symposium hier