Terugblik op het SCP-symposium 'De waarde van werk, nu en in de toekomst'

Op dinsdag 27 februari organiseerde het Sociaal en Cultureel Planbureau, in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit, het symposium 'De waarde van werk, nu en in de toekomst'. Tijdens dit symposium gingen beleidsmakers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek over zingeving in werk. De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. De krapte op de arbeidsmarkt is hoger dan ooit. Dit vormt een risico voor essentiële sectoren zoals de zorg en het onderwijs. De overheid stimuleert mensen om meer te werken. Maar ook op het gebied van mantelzorg en persoonlijke en professionele ontwikkeling wordt veel van mensen gevraagd. Veel werkenden vallen uit of worstelen met burn-outverschijnselen. Hoe houdbaar is het streven naar alsmaar meer? Hoe zien we betaald en onbetaald werk in de toekomst? En wat betekent het voor beleidsmakers en werkgevers als we er voor willen zorgen dat mensen zingeving (blijven) ervaren in hun werk?

SCP-symposium De waarde van werk, nu en in de toekomst
Beeld: ©SCP / Freek van den Bergh

Voor veel mensen is werk meer dan een manier om geld te verdienen. Het bepaalt mede hun identiteit, plek in de samenleving en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Werk zorgt voor sociale contacten en steeds vaker neemt werk de plek van traditionele bronnen van zingeving, zoals religie, (deels) over. Tegelijk twijfelt een deel van de werkenden of hun werk wel zo zinvol is, en geeft een ander deel aan niet meer urent te willen of kunnen werken vanwege de hoge werkdruk of andere prioriteiten. Niet voor iedereen geldt dus dat meer werken ook meer zingevend is. Sterker nog: voor sommige mensen kan de vraag om “meer, meer, meer” juist tegengesteld werken. Zij lopen vast in hun werk en hun gezondheid en welzijn komen onder druk te staan. 

Hoe kunnen we zorgen dat dan de waarde van werk in al zijn vormen behouden blijft? Wat betekent dit voor beleid? En wat vraagt het van werkgevers? Dit zijn belangrijke vragen, want de komende decennia zal de krapte op de arbeidsmarkt aanhouden en toenemen. Deze vragen probeerden verschillende sprekers en panelleden te beantwoorden tijdens het symposium. Bevindingen uit verschillende onderzoeken over de arbeidsmarkt werden met elkaar verbonden. Daarnaast vertelden meerdere ervaringsdeskundigen zoals predikant Wijnand Zondag en Randstad-directeur Arbeidsmarkt en Sociale Impact Marjolein ten Hoonte over de zoektocht naar zingeving in hun eigen werk.

Het symposium vond plaats bij De Moestuin in Utrecht, een sociale werkplek waar mensen met een kwetsbaarheid en vrijwilligers dagelijks werken aan het onderhouden van de moestuin, oogsten van groenten en fruit en in het restaurant.

Meer weten?
Een uitgebreid verslag van het symposium kun je hier lezen.

SCP-symposium 'Spiegel van de samenleving, nu en in de toekomst'
Op donderdag 14 maart a.s. organiseert het SCP het symposium 'Spiegel van de samenleving, nu en in de toekomst' ter afsluiting van het 50-jarig jubileum van het planbureau. Of het nu gaat om grote uitdagingen zoals het bevorderen van bestaanszekerheid of de energietransitie, of dichter bij huis om de vernieuwing van een wijk; het kan alleen succesvol worden aangepakt als burgers en overheid samen optrekken. Maar hoe doe je dat in een tijd waarin het vertrouwen van veel mensen in de overheid laag is, en waarin mensen op  verschillende thema’s tegenover elkaar komen te staan? Wat is ervoor nodig om te zorgen dat mensen zich écht betrokken voelen bij maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst? En wat kunnen mensen zelf doen om bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving? Deze vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst. 

Meer weten of direct aanmelden? Klik hier!