Terugblik op het SCP-symposium 'Spiegel van de samenleving, nu en in de toekomst'

Op donderdag 14 maart organiseerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het symposium ‘Spiegel van de samenleving, nu en in de toekomst’. Tijdens dit symposium stond de relatie tussen overheid en burgers centraal. Want of het nu gaat om grote uitdagingen zoals het bevorderen van bestaanszekerheid of de energietransitie, of dichter bij huis om de vernieuwing van een wijk; het kan alleen succesvol worden aangepakt als burgers en overheid samen optrekken. Met levendige discussies en optredens werden de bezoekers uitgenodigd om op een andere manier te kijken naar de vraag hoe de overheid burgers beter kan betrekken bij het maken van beleid.

Beeld: ©SCP / Freek van den Bergh

Op deze donderdagmiddag in theater Diligentia in Den Haag kwamen hiphop, telefonische keuzemenu’s, information design en participatietrajecten bij elkaar. Daarnaast gaf Karen van Oudenhoven–van der Zee, directeur van het SCP, een preview van het essay ‘Burgers gelijkwaardig aan de ontwerptafel van beleid’ dat later die dag werd gepubliceerd.

Is je interesse gewekt?
Een uitgebreid verslag van het symposium kun je hier lezen.

We willen alle betrokkenen heel hartelijk bedanken voor hun inbreng bij dit symposium: rapper, producer en schrijver Massih Hutak, artiest Zoe de Jong, woordkunstenaar Sherr, dichter en beleidsmedewerker Trijntje van der Wouw, folk artiest Scyler Eijgermans, en information designers Jennifer Carniel , Louisa Wolf, Augustina Lavickaite en Susanna Tomassini. Daarnaast ons panel met Martien Kuitenbrouwer, Saskia Tempelman, Thijs Harmsen en wederom Zoe de Jong en Sherr. En natuurlijk onze dagvoorzitter Eveline van Rijswijk voor het samenbrengen van alle bijdragen en het betrekken van het publiek.